Mobile Version
 

สายตรงผู้รักษาการ/Director Hotline
ปฎิทินปฎิบัติงานผู้อำนวยการ
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ตรวจสอบการยืม / ยืมต่อ
แนะนำการใช้บริการ
เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บทเรียนออนไลน์
แนะนำทรัพยากรใหม่


VPNDigital Learning Parkเครือข่ายความร่วมมือจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากรศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธรห้องมีชัย ฤชุพันธุ์Asean Collectionเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ
รับข่าวสารทางอีเมล์
อีเมล์
ชื่อ-สกุล

 
  Home  
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
สืบค้นวิทยานิพนธ์ มมส
Single Search Service
WorldCat Search
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
Cataloging in Publication
ISBN Request

One Stop Service

    • Information Literacy
    • Information Resources Delivery Service
    • Interlibrary Loan
    • บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
    • Information Service for Distance Learning
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
เผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
บริการข่าวสารทันสมัย
บริการข่าวสารทันสมัย

บริการ Alert

ตรวจสอบ Journal impact factor

บริการตรวจสอบการอ้างอิง

บริการรวบรวมบรรณานุกรม

สืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

สอนการจัดการบรรณานุกรม
ฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / แสดงทั้งหมด
    • ABI Inform Complete

    • Academic Search Complete

    • Access Engineering

    • Access Medicine

    • American Chemical Society Journal (ACS)

    • Digital Library (ACM)

    • Education Research Complete

    • H.W. Wilson (12 Subject)

    • IEEE/IEE Electronic Library (IEL)

    • ISI Web of Science

    • karger journal

    • MiC E-Library

    • ProQuest Dissertations & Theses

    • Science Direct

    • Scopus

    • Springer Link -Journal

    • UpToDate


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    • Thai Academic eBook (471 titles)
    • Springer eBook Collection
    • eBook Collection (EBSCOHost) (8,974 titles)
    • PDF Dissertation Fulltext (IR-Web Information Resources on Web)
    • eBook Academic Collection (EBSCO) (120,000 titles)
    • AccessMedicine eBook (58 titles)

เครือข่ายความร่วมมือ

    • Union Catalog
    • ThaiLIS (Thai Digital Collection)

ฐานข้อมูลใช้ฟรี

    • Aardvark
    • Agricola Online Access
    • ALA: American Library Association
    • American Chemical Socity
    • Arxiv.org E-Print Archive
    • BioMed Central
    • ChemBioFinder
    • DIRLINE : National Library of Medicine and National Institutes of Health
    • DOAJ
    • Energy Citations Database (ECD)

ฐานข้อมูลทดลองใช้

    • Academic OneFile
    • Access English
    • Binumi
ถามบรรณารักษ์

    • การปริ้นงานสืบค้นใน (1)
    • เรื่องเวลาปิดสำนักวิทยบริการช่วงสอบค่ะ (1)
    • ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษา (2)
    • ssl-vpn (1)
    • สำนักจะเปิดสี่ทุ่มอีกเมื่อไหร่ครับ (1)
ดูเพิ่มเติม

บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

    • การรู้สารสนเทศ
    • ตารางการแนะนำสืบค้นข้อมูล
    • วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
    • บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
    • บทเรียนออนไลน์ Web OPAC

สาระบันเทิง

    • Video on Demand
    • Library Radio

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จออนไลน์

ดูเพิ่มเติม
แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร

ดูเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

       ซอฟท์แวร์
    • Endnote for Windows X4
    • Acrobat Reader 8.0.exe
    • Windows Media Player 10.exe
       แบบฟอร์ม
    • แบบฟอร์มกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด
    • แบบฟอร์มกรอกขอเลข ISBN
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับนิสิตใหม่
    • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • แบบฟอร์มขอมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
    • แบบฟอร์มขอรับบริจาคหนังสือ
    • แบบฟอร์มสารสนเทศทางไกล
    • แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม
    • แบบฟอร์ขอใช้บริการหนังสือกำลังดำเนินการ
    • แบบฟอร์มขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
    • แบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารชั้นปิด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
    • แบบฟอร์มขอใช้จุลสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน

    • 5 พฤศจิกายน 2558 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
    • 20 ตุลาคม 2558 : ประกาศสำนักวิทยบริการ มมส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง บรรณารักษ์).pdf
    • 5 ตุลาคม 2558 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    • 3 กันยายน 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    • 18 สิงหาคม 2558 : จ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิต
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    • 26 พฤศจิกายน 2558 : สำนักวิทยบริการรับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
    • 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
    • 23 พฤศจิกายน 2558 : ขอเชิญชม ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์
    • 20 พฤศจิกายน 2558 : สำนักวิทยบริการออกให้บริการโครงการห้องสมุดพบคณะ
    • 18 พฤศจิกายน 2558 : สำนักวิทยบริการต้อนรับคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
    • 18 พฤศจิกายน 2558 : สำนักวิทยบริการออกให้บริการชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม
    • 17 พฤศจิกายน 2558 : ข่าวดี สำนักวิทยบริการขยายเวลาให้บริการก่อนสอบปลายภาค
    • 17 พฤศจิกายน 2558 : สำนักวิทยบริการ มมส ต้อนรับรับ มรภ. ศึกษาดูงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
    • 16 พฤศจิกายน 2558 : ขอเชิญชม ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์
    • 12 พฤศจิกายน 2558 : สำนักวิทยบริการ รับรางวัลผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ดูเพิ่มเติม
ปฏิทิน
ภาพกิจกรรมสำนักฯ

ดูเพิ่มเติม

บรรณานิทัศน์


ดูเพิ่มเติม

ทรัพยากรใหม่

    • Media (Sep) 
    • Books (1-15 Sep)
    • Books (16-30 Sep)
    • Article (16-30 Sep)
    • รายชื่อหนังสือหลักคณะสัตวแพทย์
    • คำราเรียนที่ใช้ร่วมกัน

จดหมายข่าว

   • ปักษ์หลัง กันยายน 2015
   • ปักษ์แรก กันยายน 2015
   • ปักษ์หลัง สิงหาคม 2015
   • ปักษ์แรก สิงหาคม 2015
   • ปักษ์แรก กันยายน 2014
   • ปักษ์หลัง สิงหาคม 2014
   • ปักษ์แรก สิงหาคม 2014
ดูเพิ่มเติม

เผยแพร่การจัดการความรู้

Academic Resource Center
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 12 คณะวิทย์ฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 9 คณะการท่องเที่ยวฯ (pdf)
รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (pdf)


หน้าหลัก : แผนผังเว็บไซต์ : แผนภูมิการบริหารงาน : ติดต่อเรา : เว็บไซต์เวอร์ชัน 2010 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

visitor counter : 166,096 / last update :15:08 2 ตุลาคม 2558

© Copyright 2013 : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย 44150
โทร. 0-4375-4322-40 ต่อ. 2405,2491, Fax. 0-4375-4358 Email : library@msu.ac.th

facebook.com/librarymsu Library Radio Line ID:rungrueang07 Youtube Channel