ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกปี 25502551255225532554255525562557255825592560
สืบค้นข่าว

วันเดือนปี ชื่อข่าว
21 เม.ย. 60 สำนักวิทยบริการร่วมงานบุญหลวง มมส และสืบสานประเพณีไทย อ่าน 2 ครั้ง
19 เม.ย. 60 สำนักวิทยบริการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ใน THAILAND 4.0 อ่าน 2 ครั้ง
18 เม.ย. 60 ขอเชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล OokBee Buffet “อุ๊คบี มี” บุปเฟ่ต์นิตยสาร “อ่านไม่อั้น” อ่าน 2 ครั้ง
12 เม.ย. 60 ด่วน ด่วน ขอเชิญทดลองใช้งาน EEWOWW อ่าน 3 ครั้ง
10 เม.ย. 60 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) อ่าน 3 ครั้ง
10 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2560 อ่าน 5 ครั้ง
10 เม.ย. 60 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 33/2560 (เลขประจำตำแหน่ง 226004) อ่าน 7 ครั้ง
10 เม.ย. 60 บุคลากรเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน อ่าน 3 ครั้ง
7 เม.ย. 60 แจ้งงดใช้งานฐานข้อมูล MiC E-Library ชั่วคราว อ่าน 3 ครั้ง
4 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อ่าน 8 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
3 เม.ย. 60 สำนักวิทยบริการแจ้งวันงดบริการช่วงเดือนเมษายน อ่าน 3 ครั้ง
3 เม.ย. 60 ผู้บริหารต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศอินเดีย อ่าน 3 ครั้ง
31 มี.ค. 60 ห้องสมุดพบคณะพยาบาลศาสตร์ อ่าน 3 ครั้ง
31 มี.ค. 60 บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน อ่าน 2 ครั้ง
30 มี.ค. 60 มมส รับเชิญบรรยาย “E-library Training” อ่าน 2 ครั้ง
28 มี.ค. 60 สำนักวิทยบริการออกให้บริการโครงการห้องสมุดพบคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่าน 5 ครั้ง
27 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด อ่าน 14 ครั้ง
27 มี.ค. 60 สำนักวิทยบริการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ อ่าน 10 ครั้ง
27 มี.ค. 60 Information Literacy กับสำนักวิทยบริการ อ่าน 6 ครั้ง
24 มี.ค. 60 ประกาศที่ 22/2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ่าน 5 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [48]   [แสดง 20/944 รายการ]