ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกปี 25502551255225532554255525562557255825592560
สืบค้นข่าว

วันเดือนปี ชื่อข่าว
22 พ.ค. 60 ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 33/2560 อ่าน 4 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
22 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2560 อ่าน 5 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
22 พ.ค. 60 สำนักฯ แจ้งเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.60 อ่าน 4 ครั้ง
17 พ.ค. 60 ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใช้ฟรี อ่าน 5 ครั้ง
15 พ.ค. 60 ช่องทางง่ายๆ ในการตรวจสอบประวัติการยืม-คืน อ่าน 4 ครั้ง
4 พ.ค. 60 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อ่าน 9 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
3 พ.ค. 60 ทำอย่างไรเมื่อหนังสือ วารสาร งานวิจัย ที่ต้องการ ไม่มีในห้องสมุด อ่าน 5 ครั้ง
2 พ.ค. 60 แจ้งงดบริการช่วงเดือนพฤษภาคม อ่าน 6 ครั้ง
1 พ.ค. 60 สำนักวิทยบริการ เพิ่มเวลาเปิดบริการถึง 22.00 น. ช่วงก่อนสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 14 พ.ค. 2560 อ่าน 5 ครั้ง
1 พ.ค. 60 แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการส่งหนังสือ อ่าน 5 ครั้ง
29 เม.ย. 60 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ อ่าน 12 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
28 เม.ย. 60 ผู้บริหารสำนักวิทยบริการสรุปฝึกงานนิสิตต่างชาติ อ่าน 6 ครั้ง
27 เม.ย. 60 สำนักวิทยบริการ มมส ออกบริการ(จังหวัดเคลื่อนที่) กับจังหวัดมหาสารคาม อ่าน 5 ครั้ง
26 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ อ่าน 17 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
25 เม.ย. 60 ผู้บริหารต้อนรับอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ BINUS University อ่าน 8 ครั้ง
21 เม.ย. 60 สำนักวิทยบริการร่วมงานบุญหลวง มมส และสืบสานประเพณีไทย อ่าน 9 ครั้ง
19 เม.ย. 60 สำนักวิทยบริการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ใน THAILAND 4.0 อ่าน 10 ครั้ง
18 เม.ย. 60 ขอเชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล OokBee Buffet “อุ๊คบี มี” บุปเฟ่ต์นิตยสาร “อ่านไม่อั้น” อ่าน 9 ครั้ง
12 เม.ย. 60 ด่วน ด่วน ขอเชิญทดลองใช้งาน EEWOWW อ่าน 9 ครั้ง
10 เม.ย. 60 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) อ่าน 9 ครั้ง (จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [48]   [แสดง 20/959 รายการ]