ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

แบบหนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน(ทด.21)
  

ทำไมหนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน(แบบ ทด.21) ถึงไม่ได้กำหนดให้มีช่องลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจเลยครับ เท่าที่เห็นมีแค่ช่องลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ และ พยานเท่านั้น จึงอยากเรียนถามว่าโดยข้อกฎหมายแล้ว หนังสือมอบอำนาจจำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจหรือไม่
โดย ประทีป     
07 ตุลาคม 2548  
 

คำตอบ

อาจเป็นได้ว่าการมอบอำนาจนั้นสัมฤทธิ์ผมแล้วเมื่อผู้มอบอำนาจลงนามมอบอำนาจ 
มีชัย ฤชุพันธุ์       
08 ตุลาคม 2548      
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .