ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

คดีลักทรัพย์ (อีกครั้ง)
โทษ_คดีลักทรัพย์

คดีลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พันการจับกุม มาตรา 335 (1),(8), 336 ทวิ 357 อยากทราบว่า..บทลงโทษจะเป็นอย่างไร?

ศาลจะพิจารณาโทษจากทรัพย์ที่ลักมาหรือไม่ เช่น ลักรถ ลักเงิน ลักเสื้อผ้า ซึ่งมูลค่าของของจะไม่เท่ากัน
  
คำตอบ 
 ไหน ๆ ก็เปิดกฎหมายออกอ่านตามมาตราที่อ้างมาแล้ว ก็อ่านต่อไปอีกหน่อยเพียงสองสามบรรทัด ในกฎหมายนั้นเขาก็บอกให้แล้วว่ามีโทษเท่าไร 
 

ขอโทษค่ะที่ไม่ได้บอก..

ไม่ได้เปิดกฎหมายอ่าน แต่เป็นข้อความที่เห็นในเอกสารที่ตำรวจให้มาตอนประกันตัว อ่านแล้วไม่เข้าใจ จึงต้องรบกวนถามผู้รู้ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ..

คำตอบ

มาตรา ๓๓๕ (๑) (๘)  เป็นคดีลักทรัพย์อุกฉกรรจ์ มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท   มาตรา ๓๓๖ ทวิ กำหนดโทษหนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง  มาตรา ๓๕๗ เป็นโทษสำหรับความผิดฐานรับของโจร จำคุกไม่เกินห้าปีมีชัย ฤชุพันธุ์
16 พฤศจิกายน 2552
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .