Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

พื้นที่บริการที่ 1

  • ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • เบอร์โทร : 0-4375-4322, ต่อ 2493,2491,2405
  • แฟกซ์ : 0-4375-4358

พื้นที่บริการที่ 2

  • ที่อยู่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เก่า), หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ , วิทยพัฒนา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • เบอร์โทร : 0-43754-322-40 ต่อ 6072

รายละเอียดการบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา  วันหยุด 
 จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 น. – 20.00 น.  ** ปิดให้บริการทุกวันหยุดนขัตฤกษ์
 เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 น. – 18.00 น.  

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เก่า) , เขตพื้นที่ศรีสวัสดิ์ , วิทยพัฒนา

เวลา  วันหยุด 
 จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 น. – 20.00 น.  ** ปิดให้บริการทุกวันหยุดนขัตฤกษ์
 เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 น. – 18.00 น.  

ดิจิตอล เลิร์นนิ่ง ปาร์ค

เวลา  วันหยุด 
 จันทร์ – เสาร์ : 08.00 น. – 18.30 น.  ** ปิดให้บริการทุกวันหยุดนขัตฤกษ์
 อาทิตย์ : 08.00 น. – 18.00 น.  

** ห้องบริการ 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการทุกวัน **