ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

สั่งซื้อตำราภาษาอังกฤษเข้าห้องสมุด มมส.

หน้าหลัก >> หมวด แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร >> หัวข้อ สั่งซื้อตำราภาษา... [ตั้งคำถามใหม่] [ตอบ]
ชื่อหัวข้อ สั่งซื้อตำราภาษาอังกฤษเข้าห้องสมุด มมส.
ผู้โพสท์
ดร. สิริภัค สุระพร
siripuk_s@yahoo.com
13:52 30 เม.ย. 55 

แนะนำสั่งซื้อตำราภาษาอังกฤษ จำนวน 2 เล่มค่ะ

1. Insect Pathology, 2nd Edition
    Vega & Kaya (Editors)
   13 Feb, 2012
   Imprint Academic press
   ISBN 9780123849847
 
2. Manual of Techniques in Invertebrate Pathology, 2nd Edition
   Lawrence A. Lacey
  June 2012
   ISBN 9780123868992

ขอบคุณคะ

   [แสดง 3/3 รายการ]
ชื่อหัวข้อ ตอบ:สั่งซื้อตำราภาษาอังกฤษเข้าห้องสมุด มมส.
ผู้โพสท์
นันทนิจ ศรีหานารถ
13:14 1 พ.ค. 55 

ขอบคุณสำหรับการแนะนำหนังสือ และทางงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจักพิจารณาดำเนินการให้ค่ะ

ชื่อหัวข้อ ตอบ:สั่งซื้อตำราภาษาอังกฤษเข้าห้องสมุด มมส.
ผู้โพสท์
นันทนิจ ศรีหานารถ
13:33 24 พ.ค. 55 

เรีบนอาจารย์ ดร.สิริภัค สุระพร

หนังสือเรื่อง Insect Pathology ที่อาจารย์แนะนำสั่งซื้อมานั้น ขณะนี้ห้องสมุดได้รับตัวเล่มแล้วนะคะ อาจารย์สามารถขอใช้บริการยืมได้ทันทีได้ที่กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ โทรภายใน 2492 ค่ะ

 

นันทนิจ ศรีหานารถ

ชื่อหัวข้อ ตอบ:สั่งซื้อตำราภาษาอังกฤษเข้าห้องสมุด มมส.
ผู้โพสท์
ดร. สิริภัค สุระพร
siripuk_s@yahoo.com
16:55 25 พ.ค. 55 

ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ จักได้ดำเนินการต่อไป

   [แสดง 3/3 รายการ]

หน้าหลัก >> หมวด แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร >> หัวข้อ สั่งซื้อตำราภาษา... [ตั้งคำถามใหม่] [ตอบ]

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.