ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
00
 เลขเรียก Ǩ 595.7
 รูปเล่ม 50
 ชื่อเรื่องเพิ่ม 1

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  วจ 595.7 ว73ก    LIB USE ONLY
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.2  ON SHELF
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.3  ON SHELF
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.4  ON SHELF
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.5  ON SHELF
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.6  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง []

    ผู้แต่ง []

    หัวเรื่อง []


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.