ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง
มมส แดนงาม เพลงสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [sound recording] / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 พิมพ์ลักษณ์ [กรุงเทพฯ] : อรุณอัมรินทร์, 2538.
 เลขเรียก CDA 96
 เลขเรียก CDA 9
 เลขเรียก CDA 8
 รูปเล่ม 1 sound disc (54 min) : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ Contents: มมส แดนงาม / ศรวณี โพธิเทศ -- ร่มธงเหลืองเทา / วินิจ อุดรพิมพ์ -- ชาวหอ / วีระ บำรุงศรี -- ถิ่นเหลืองเทา / สุพรรณี เหลือบุญชู -- รับขวัญน้อง / มนตรี พลเยี่ยม -- ร่มจามจุรี / ศรวณี, วินิจ -- เหลืองเทาช่าช่าช่า / ศรวณี, วีระ -- มนต์รักเหลืองเทา / ศรวณี โพธิเทศ -- รำวงมมส รวมใจ / ขับร้องหมู่ -- คืนสู่เหย้า / ศรวณี, วินิจ -- สารคามแดนฝัน / วีระ บำรุงศรี -- เหลืองเทาถิ่นทอง / วินิจ อุดรพิมพ์ -- เหลืองเทาถิ่นงาม /aวินิจ อุดรพิมพ์ -- อาลัย มมส / ศรวณี โพธิเทศ -- สั่งน้อง / วีระ บำรุงศรี -- อำลาอาลัย / วีณา วีสเพ็ญ -- มาร์ช มมส / ขับร้องหมู่.
 หัวเรื่อง เพลงไทยสากล
 ผู้แต่งร่วม มนตรี พลเยี่ยม
 ผู้แต่งร่วม วีณา วีสเพ็ญ
 ผู้แต่งร่วม วีระ บำรุงศรี
 ผู้แต่งร่วม วินิจ อุดรพิมพ์
 ผู้แต่งร่วม สุพรรณี เหลือบุญชู
 ชื่อเรื่องเพิ่ม เพลงสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 เชื่อมโยง ฟังเพลง มาร์ช มมส (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง อำลาอาลัย (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง สั่งน้อง (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง อาลัย มมส (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง เหลืองเทาถิ่นงาม (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง เหลืองเทาถิ่นทอง (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง สารคามแดนฝัน (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง คืนสู่เหย้า (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง รำวงมมส รวมใจ (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง มนต์รักเหลืองเทา (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง เหลืองเทาช่าช่าช่า (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง ร่มจามจุรี (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง รับขวัญน้อง (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง ถิ่นเหลืองเทา (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง ชาวหอ (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง ร่มธงเหลืองเทา (Windows Media Player)
 เชื่อมโยง ฟังเพลง มมส แดนงาม (Windows Media Player)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDA 8    ON SHELF
 Digital Learning Park Building B  CDA 8    ON SHELF
 Digital Learning Park Building B  CDA 96    ON SHELF
 Digital Learning Park Building B  c.4 c.4  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เพลงไทยสากล]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.