ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
 ชื่อเรื่อง
รวมเพลงแห่ขันหมากมงคลสมรส ขันหมากมาแล้ว [sound recording] / ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2538.
 เลขเรียก TC 2057
 รูปเล่ม 1 sound cassette (60 นาที) : 3 3/4 นิ้วต่อนาที ; 1/8 นิ้ว
 หมายเหตุ Contents: ขันหมากมาแล้ว / ไวพจน์ -- มาแล้วหรือพี่ -- ขันหมากพี่มาแล้ว -- รับขันหมากพี่ / ยงยุทธ -- อวยพร / พร ภิรมย์ -- หน้า 2 ขันหมากไวพจน์ / ไวพจน์ -- รับขันหมาก -- แห่ขันหมาก / ผ่องศรี -- รดน้ำสังข์ -- ผูกข้อมือ
 หัวเรื่อง เพลงลูกทุ่ง

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  TC 2057    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ไวพจน์ เพชรสุพรรณ]

    หัวเรื่อง [เพลงลูกทุ่ง]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.