ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง บุญชม ศรีสะอาด
 ชื่อเรื่อง
รายงานการวิจัยรูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ = An effective model of teaching statistical methods for research / บุญชม ศรีสะอาด, นิภา ศรีไพโรจน์
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2531.
 เลขเรียก วจ 371.35 บ72ร
 รูปเล่ม 123 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง สถิติศาสตร์--การศึกษาและการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง การสอน--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม นิภา ศรีไพโรจน์
 ชื่อเรื่องเพิ่ม An effective model of teaching statistical methods for research.
 ชื่อเรื่องเพิ่ม รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 371.35 บ72ร    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญชม ศรีสะอาด]

    หัวเรื่อง [การสอน วิจัย]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.