ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่งนิติบุคคล องค์กรกลางจังหวัดมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง
กลอนรำรณรงค์ประชาธิปไตย [sound recording] / โดยหมอลำทองมาก จันทะลือ (หมอลำถูทา) ศิลปินแห่งชาติ และฉวีวรรณ ดำเนินอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : องค์กรกลางจังหวัดมหาสารคาม, 2530.
 เลขเรียก TC 2147
 รูปเล่ม 1 sound cassette (60 นาที) : 3 3/4 รอบต่อนิ้ว ; 1/8 นิ้ว
 หัวเรื่อง หมอลำ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  TC 2147    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [หมอลำ]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.