ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ชลพรรษ ดวงนภา
 ชื่อเรื่อง
การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดตราด / วิทยานิพนธ์ ของ ชลพรรษ ดวงนภา
 พิมพ์ลักษณ์ 2552.
 เลขเรียก วจ 294.30133 ช44ก
 รูปเล่ม 407 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
 หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง--ตราด--วิจัย
 หัวเรื่อง ป่าไม้และการป่าไม้--แง่สังคม--ตราด--วิจัย
 หัวเรื่อง ป่าไม้และการป่าไม้--แง่เศรษฐกิจ--ตราด--วิจัย
 หัวเรื่อง พุทธศาสนากับสังคม--ตราด--วิจัย
 หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 294.30133 ช44ก    ON SHELF
 UDON  วจ 294.30133 ช44ก c.2  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.