ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ฉวีวรรณ ดำเนิน
 ชื่อเรื่อง
ฯพณฯ อำนวย ปะติเส คนดีศรีมหาสารคาม [sound recording] / ฉวีวรรณ ดำเนิน
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.
 เลขเรียก TC 2052
 รูปเล่ม 1 sound cassette (60 นาที) ; 3 3/4 นิ้วต่อนามี
 หมายเหตุ Contents: ลำกลอนคนดีศรีมหาสารคาม -- คำปราศรัยงานเชิดชูเกียรติคนดีศรีมหาสารคาม 18 มกราคม 2538.
 หัวเรื่อง อำนวย ปะติเส,
 หัวเรื่อง เพลงพื้นเมืองไทย
 หัวเรื่อง หมอลำ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  TC 2052    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เพลงพื้นเมืองไทย]
    หัวเรื่อง [หมอลำ]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.