ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ประสาร โรจนคุณธรรม
 ชื่อเรื่อง
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะ กรณีโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร / วิทยานิพนธ์ ของ ประสาร โรจนคุณธรรม
 พิมพ์ลักษณ์ 2540.
 เลขเรียก วจ 371.2013 ป46ก
 รูปเล่ม 222 แผ่น :bภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
 หัวเรื่อง การนิเทศการศึกษา--วิจัย
 หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา--ยโสธร--วิจัย
 หัวเรื่อง การนิเทศการศึกษา--วิจัย
 ISBN 9745415871
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 371.2013 ป46ก    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 371.2013 ป46ก c.4  ON SHELF
 UDON  วจ 371.2013 ป46ก c.6  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.