ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สมพร ทองชำนาญ
 ชื่อเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรองของครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร ทองชำนาญ
 พิมพ์ลักษณ์ 2542.
 เลขเรียก วจ 371.84 ส44ก
 รูปเล่ม 94 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
 หัวเรื่อง กิจกรรมของนักเรียน--อุดรธานี--วิจัย
 หัวเรื่อง ลูกเสือสำรอง--อุดรธานี--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 371.84 ส44ก    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 371.84 ส44ก c.4  ON SHELF
 UDON  วจ 371.84 ส44ก c.5  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.