ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
Table './webu/media_ftitems' is marked as crashed and should be repaired
select * from media_ftitems where mid='10934790' and fttype='cover' order by text 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
 ผู้แต่ง จรัญ ชูชื่น, ส.ต.ท.
 ชื่อเรื่อง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิบตำรวจโทจรัญ ชูชื่น
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก วจ 371.54 จ46ก
 รูปเล่ม 145 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2--วิจัย
 หัวเรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่--วิจัย
 หัวเรื่อง นักเรียนมัธยมศึกษา--พฤติกรรม--วิจัย
 หัวเรื่อง วินัยในโรงเรียน--ชัยภูมิ--วิจัย
 ISBN 9749790847
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 371.54 จ46ก    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 371.54 จ46ก c.3  CHECK SHELVES
 UDON  วจ 371.54 จ46ก c.4  CHECK SHELVES


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.