ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ธิดารัตน์ สมัญญา
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธิดารัตน์ สมัญญา
 พิมพ์ลักษณ์ 2553.
 เลขเรียก วจ 371.12 ธ73ก
 รูปเล่ม 126 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
 หัวเรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย--วิจัย
 หัวเรื่อง หลักสูตร--วิจัย
 หัวเรื่อง การพัฒนาบุคลากร--หนองคาย--วิจัย
 หัวเรื่อง ครู--หนองคาย--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 371.12 ธ73ก    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.