ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่งนิติบุคคล กรมวิชาการ
 ชื่อเรื่อง
อ่านอย่างไรให้เสนาะ : บทอาขยานหลักระดับประถมศึกษา [sound recording] / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
 เลขเรียก TC 2733
 รูปเล่ม 1 sound cassette (ประมาณ 72 นาที) : 3 3/4 นิ้วต่อนาที. ; 1/8 นิ้ว
 หมายเหตุ แถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะบทอาขยานภาษาไทย บทอาขยานบทหลัก ระดับประถมศึกษา
 หมายเหตุ Contents: หน้า 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 : แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับรองทำนองเพลงแขกบรเทศ (3.03 นาที) -- รักเมืองไทย เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงสะสม (5.11 นาที) -- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ไก่แจ้ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงนางนาค (3.30 นาที) -- รักษาป่า เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงต้อยตลิ่ง (3.23 นาที) -- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : เด็กน้อย เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงฝรั่งรำเท้า (4.26 นาที) -- วิชาหนาเจ้า เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงยี่เฮมตัด (2.50 นาที) -- ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงโยสลัม (5.58 นาที) -- พฤกกาสร เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงทองกวาวและทำนองแหล่(3.20 นาที) -- สยามานุสสติ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงช้างประสานงา (4.20 นาที) -- หน้า 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงกราวรำพม่า -- วิชาเหมือนสินค้า เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงมอญชะเออะ -- ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงมอญดูดาว (8.00 นาที) -- ผู้ชนะ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงนาคสะดุ้ง (5.39 นาที) -- เป็นมนุษย์หรือเป็นคน เป็นการอ่านทำนองเสนาะ ขับร้องทำนองเพลงช่อพุมเรียงและเพลงมอญชะเออะ (7.05 นาที) -- โคลงโลกนิติ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงแขกอาหวัง
 ชื่อชุด อ่านอย่างไรให้เสนาะ
 หัวเรื่อง กวีนิพนธ์ไทย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การอ่าน

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  TC 2733    ON SHELF
 Digital Learning Park Building B  TC 2733 c.2  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กวีนิพนธ์ไทย]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.