ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่งนิติบุคคล กรมวิชาการ
 ชื่อเรื่อง
อ่านอย่างไรให้เสนาะ : บทอาขยานบทหลักระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม้วนที่2) [sound recording] / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
 เลขเรียก TC 2736
 รูปเล่ม 1 sound cassette (ประมาณ 55 นาที) : 3 3/4 นิ้วต่อนาที. ; 1/8 นิ้ว
 หมายเหตุ แถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะบทอาขยานภาษาไทย บทอาขยานบทหลัก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม้วนที่ 2)
 หมายเหตุ Contents: หน้า 1 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พระอภัยมณี ตอนอุศเรนตีเมืองผลึก เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงหุ่นกระบอก (7.53 นาที) -- พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงนกจาก (7.57 นาที) -- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขุนช้าง ขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา (11.45 นาที) -- ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลง ดังนี้ บทที่ 1 เพลงแขกมอญบางขุนพรม 2 ชั้น, บทที่ 2-5 เพลงแขกมอญบางขุนพรม ชั้นเดียว , บทที่ 6-7 ขับเสภา (11.45 นาที) -- โคลงโลกนิติ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงนาคราช (บทที่ 1), เพลงโล้ (บทที่ 2), เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า (บทที่ 3), เพลงสร้อยเพลง (บทที่ 4), เพลงเร็ว (บทที่ 5) (8.35 นาที) -- นิราศนรินทร์ เป็นการอ่านทำนองเสนาะและขับร้องทำนองเพลงนเรศวรร์ชนช้าง (บทที่ 1-2), เพลงลีลากระทุ่ม (บทที่ 3), เพลงจระเข้ขวางคลอง (บทที่4) -- เพลงเต่ากินผักบุ้ง (บทที่ 5) (10.03 นาที)
 ชื่อชุด อ่านอย่างไรให้เสนาะ
 หัวเรื่อง กวีนิพนธ์ไทย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การอ่าน

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  TC 2736    ON SHELF
 Digital Learning Park Building B  TC 2736 c.2  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กวีนิพนธ์ไทย]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.