ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สุภาวดี ภูนาสูง
 ชื่อเรื่อง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาวดี ภูนาสูง
 พิมพ์ลักษณ์ 2551.
 เลขเรียก วจ 507.02 ส74ผ
 รูปเล่ม 134 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
 หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)--วิจัย
 หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 507.02 ส74ผ    ON SHELF
 UDON  วจ 507.02 ส74ผ c.2  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.