ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Toys and local play activities and child development in the Northeast Thailand.
 เลขเรียก Ǩ 155.423
 รูปเล่ม 156
 ชื่อเรื่องเพิ่ม Community and child development in the Northest, Thailand : a case study in Mahasarakam.
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Adobe Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 155.423 ข52ข    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 155.423 ข52ข c.3  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง []

    หัวเรื่อง []


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.