ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง พระอาจารย์ดวงจันทร์ เขมจิตโต
 ชื่อเรื่อง
เทศนาธรรม เทศน์แหล่อีสานผาแดง-นางไอ่ [videorecording] / โดย พระอาจารย์ดวงจันทร์ เขจิตโต
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงไทยออดิโอ, 2548.
 เลขเรียก VCDS 107
 รูปเล่ม 2 videodiscs (115 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ กท.01140/48.
 หัวเรื่อง เทศน์มหาชาติ
 ชื่อเรื่องเพิ่ม เทศน์แหล่อีสานผาแดง-นางไอ่ [videorecording]
 ชื่อเรื่องเพิ่ม ผาแดง-นางไอ่ [videorecording]

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  VCDS 107  v.1    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พระอาจารย์ดวงจันทร์ เขมจิตโต]

    หัวเรื่อง [เทศน์มหาชาติ]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.