ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
00
 เลขเรียก Ǩ 495.91843
 รูปเล่ม 279
 หัวเรื่อง 0
 ผู้แต่งร่วม ʹԴ
 ชื่อเรื่องเพิ่ม 1
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 495.91843 ป46ก    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 495.91843 ป46ก c.2  ON SHELF
 Research Floor 4  วจ 495.91843 ป46ก c.3  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง []

    ผู้แต่ง []

    หัวเรื่อง []


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.