ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง นิรุตติ์ พลโคตร
 ชื่อเรื่อง
การประเมินโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิรุตติ์ พลโคตร
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
 เลขเรียก DF 3403
 รูปเล่ม 1 computer optical disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (รป.ม. นโยบายสาธารณะ) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
 หัวเรื่อง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์--วิจัย
 หัวเรื่อง โครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม--การประเมิน--วิจัย
 หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน--มหาสารคาม--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  DF 3403    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.