ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
Table './webu/media_ftitems' is marked as crashed and should be repaired
select * from media_ftitems where mid='11979707' and fttype='cover' order by text 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
ภาพปก
 ผู้แต่ง ทิพปภา ศิริธีรพันธ์
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการ คิดคำนวณ เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพปภา ศิริธีรพันธ์
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 เลขเรียก DF 3578
 รูปเล่ม 1 computer optical disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง โรงเรียนเมืองคง--วิจัย
 หัวเรื่อง นักเรียนมัธยมศึกษา--นครราชสีมา--วิจัย
 หัวเรื่อง คณิตศาสตร์--แผนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  DF 3578    CHECK SHELVES


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.