ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง สมจิตร บ่อทอง
 ชื่อเรื่อง
บันทึกการแสดงสดตลกคณะสมจิตร บ่อทอง ปะทะ แก่นนครบันเทิงศิลป์ [videorecording] / นำทีมตลกโดย สมจิตร บ่อทอง
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็ม.ดี. เทป, 2547.
 เลขเรียก VCDS 45
 รูปเล่ม 1 videodisc (65.40 นาที) : เสียง,สี ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ กท.5892/47.
 ชื่อชุด ตลกสมจิตร ; v.2.
 หัวเรื่อง ศิลปะการแสดง
 หัวเรื่อง การแสดง
 หัวเรื่อง หมอลำ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะแก่นนครบันเทิงศิลป์
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะสมจิตร บ่อทอง

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  VCDS 45    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สมจิตร บ่อทอง]

    หัวเรื่อง [ศิลปะการแสดง]
    หัวเรื่อง [การแสดง]
    หัวเรื่อง [หมอลำ]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.