ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
พืช ผัก ผลไม้ไทย ภาพวาดลายเส้นและสีสัน [electronic resource] / บริษัท สายสุพรรณ
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท สายสุพรรณ, 2548.
 เลขเรียก CDM 508
 รูปเล่ม 1 computer optical disc : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
 ชื่อชุด ภาพวาดลายเส้น
 หัวเรื่อง ภาพวาดเส้น
 หัวเรื่อง ภาพลายเส้น
 ผู้แต่งนิติบุคคล สายสุพรรณ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDM 508    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ภาพวาดเส้น]
    หัวเรื่อง [ภาพลายเส้น]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.