ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง ดวงจันทร์ เขมจิตฺโต
 ชื่อเรื่อง
เทศนาธรรม เทศน์แหล่อิสาน จำปาสี่ต้น [sound recording] / โดยพระอาจารย์ ดวงจันทร์ เขมจิตฺโต
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : เคที เซ็นเตอร์, 2548.
 เลขเรียก CDAS 32
 รูปเล่ม 2 sound discs : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ ThaiLIS Union Catalog 190607.
 หัวเรื่อง แหล่
 หัวเรื่อง เทศน์มหาชาติ
 หัวเรื่อง ธรรมเทศนา
 ผู้แต่งนิติบุคคล เคที เซ็นเตอร์

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDAS 32  v.1    ON SHELF
 Digital Learning Park Building B  CDAS 32  v.2    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ดวงจันทร์ เขมจิตฺโต]

    หัวเรื่อง [แหล่]
    หัวเรื่อง [เทศน์มหาชาติ]
    หัวเรื่อง [ธรรมเทศนา]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.