ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่งนิติบุคคล อาจารย์กรมศิลปากร
 ชื่อเรื่อง
การแสดงท่ารำนาฏศิลป์ไทยชุดเมฆขลา-รามสูร [videorecording] / โดย อาจารย์กรมศิลปากร
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท 95 ธุรกิจ, 2549.
 เลขเรียก VCD 3013
 รูปเล่ม 1 videodisc : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ กท.04879/49.
 หมายเหตุ Contents: เมฆขลา-ราเมสูร (8.53 นาที) -- ระบำชวา (5.50 นาที) -- ระบำร่อนแร่ (7.02 นาที) -- หนุมานจับนางเบญจกาย (5.23 นาที) -- ชัดชาตรี (5.37 นาที) -- ระบำฉิ่ง (10.45 นาที) -- ตาลีกีปัส (5.26 นาที) -- ระบำศรีชัยสิงห์ (7.23 นาที)
 ชื่อชุด บันทึกไว้ในแผ่นดิน
 หัวเรื่อง นาฏศิลป์--ไทย

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  VCD 3013    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.