ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สุวารีย์ สิงห์ยะบุศย์
 ชื่อเรื่อง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงานตามสาระการเรียนรู้เรื่องครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวารีย์ สิงห์ยะบุศย์
 พิมพ์ลักษณ์ 2550.
 เลขเรียก วจ 495.9107 ส75ผ
 รูปเล่ม 169 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
 หัวเรื่อง การสอนแบบโครงงาน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 495.9107 ส75ผ    LIB USE ONLY
 UDON  วจ 495.9107 ส75ผ c.2  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.