ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง วลีรัตน์ มันทุราช
 ชื่อเรื่อง
เขมรถิ่นไทย : กรณีศึกษาภาษาเขมรถิ่นไทยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / วลีรัตน์ มันทุราช และ ชัยวัฒน์ เสาทอง
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
 เลขเรียก วจ 495.932 ว47ข
 รูปเล่ม 67 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หัวเรื่อง ภาษาถิ่น--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาเขมร--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม ชัยวัฒน์ เสาทอง

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 495.932 ว47ข    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.