ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง
วงมโหรีเครื่องคู่ [sound recording] = Wong mahori khreang khu / บริษัทไอเอ็มเอฟ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Wong mahori khreang khu.
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทไอเอ็มเอฟ, 2542.
 เลขเรียก CDA 1615
 รูปเล่ม 1 sound disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ Contents: กระแต 2 ชั้น -- ทะเลบ้า 2 ชั้น -- คลื่นกระทบฝั่ง 2 ชั้น -- แขกมอญบางขุนพรหม -- เขมรไทรโยค 3 ชั้น -- ลาวดวงเดือน 2 ชั้น -- แขกต่อยหม้อ 3 ชั้น -- ค้างคาวกินกล้วย
 หัวเรื่อง เพลงไทย
 หัวเรื่อง ดนตรีไทย
 หัวเรื่อง มโหรี
 ผู้แต่งนิติบุคคล บริษัทไอเอ็มเอฟ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDA 1615    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เพลงไทย]
    หัวเรื่อง [ดนตรีไทย]
    หัวเรื่อง [มโหรี]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.