ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง
การบรรเลงอังกะลุง [sound recording] = Aung ga loong / บริษัทไอเอ็มเอฟ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Aung ga loong.
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทไอเอ็มเอฟ, 2551.
 เลขเรียก CDA 1741
 รูปเล่ม 1 sound disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ ลาวดวงเดือน -- ลาวเสี่ยงเทียน -- ลาวจ้อย -- ลาวกระแซ เถา -- ลาวสมเด็จ -- ลาวล่องน่าน -- ล่องแม่ปิง -- เขมรพวง
 หัวเรื่อง เพลงไทย
 หัวเรื่อง ดนตรีไทย
 หัวเรื่อง อังกะลุง
 ผู้แต่งนิติบุคคล บริษัทไอเอ็มเอฟ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDA 1741    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เพลงไทย]
    หัวเรื่อง [ดนตรีไทย]
    หัวเรื่อง [อังกะลุง]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.