ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สุชีพ วงษ์ตาแสง
 ชื่อเรื่อง
สร้างงาน 3D Animation ด้วย softimage XSI / สุชีพ วงษ์ตาแสง
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
 เลขเรียก 006.696 ส72ส
 เลขเรียก CDM 730
 รูปเล่ม 600 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. + 1 computer opticat disc
 หัวเรื่อง ซอฟติมาจ เอ็กซ์เอสไอ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 หัวเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
 ISBN 9789742126605

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 General Book Floor 3  006.696 ส72ส    ON SHELF
 Digital Learning Park Building B  CDM 730    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.