ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
เทอร์โมไดนามิกส์ = Thermodynamics : An Engineeringapproac Review โดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด goingorn เมื่อ 7/กรกฎาคม/2553

                หนังสือ “เทอร์โมไดนามิกส์”เล่มนี้  เป็นหนังสือที่แปลและเรียบเรียงอัพเดทล่าสุด  จากหนังสือ “Thermodynamics”  เขียนโดยปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ชื่อก้องโลก  Yunus  A.  Cengel  และ  Michael  A.  Boles ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากสถาบันการศึกษาชื่อดังต่าง ๆ ทั่วโลก  และในฉบับภาษาไทยแปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.สมชัย  อัครทิวา และ ดร.ขวัญจิต  วงษ์ชารี

                สำหรับเนื้อหาในเล่มนี้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ  และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น  โดยครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระในวิชาเทอร์โมไดนามิกส์  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมเคมี  โดยในแต่ละบทจะมีภาพประกอบ  ตัวอย่าง  และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในศาสตร์เทอร์โมไดนามิกส์ได้อย่างชัดเจนขึ้น  และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาในเชิงลึกต่อไป


ภาพปก
 ผู้แต่ง เซนเกล, ยูนัส เอ
 ชื่อเรื่อง
เทอร์โมไดนามิกส์ = Thermodynamics : An Engineeringapproach / Yunus A. Cengel และ Michael A. Boles ; แปลและเรียบเรียง โดย สมชัย อัครทิวา และ ขวัญจิต วงษ์ชารี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Thermodynamics : An Engineering approach
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
 เลขเรียก 536.7 ซ83ท
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม 742 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง เทอร์โมไดนามิกส์
 หัวเรื่อง กลศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม Cengel, Yunus A.
 ผู้แต่งร่วม Boles, Michael A.
 ผู้แต่งร่วม โบลส์, มิเชล เอ
 ผู้แต่งร่วม ขวัญจิต วงษ์ชารี, ผู้แปลและเรียบเรียง
 ผู้แต่งร่วม สมชัย อัครทิวา, ผู้แปลและเรียบเรียง
 ISBN 974996568X
 ISBN 9789749965689


รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เทอร์โมไดนามิกส์]
    หัวเรื่อง [กลศาสตร์]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.