ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง วิเชียร หมื่นชั่ง
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิเชียร หมื่นชั่ง
 พิมพ์ลักษณ์ 2553.
 เลขเรียก วจ 651.2 ว72ก
 รูปเล่ม 159 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
 หัวเรื่อง โรงเรียนสีชมพูศึกษา--วิจัย
 หัวเรื่อง พัสดุ--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.