ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง จำปา จันทะสอน
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / วิทยานิพนธ์ ของ จำปา จันทะสอน
 พิมพ์ลักษณ์ 2554.
 เลขเรียก วจ 371.2012 จ63ก
 รูปเล่ม 381 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
 หัวเรื่อง สมรรถนะ--วิจัย
 หัวเรื่อง สมรรถภาพในการทำงาน--วิจัย
 หัวเรื่อง ผู้บริหารโรงเรียน--บุรีรัมย์--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Adobe Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 371.2012 จ63ก    ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [จำปา จันทะสอน]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.