ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
Table './webu/media_ftitems' is marked as crashed and should be repaired
select * from media_ftitems where mid='12612121' and fttype='cover' order by text 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
 ผู้แต่ง ชุติมา วันท่าค้อ
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ผังกราฟฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุติมา วันทาค้อ
 พิมพ์ลักษณ์ 2554
 เลขเรียก วจ 420.7 ช73ก
 รูปเล่ม 165 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับบถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสตูรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
 หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--การอ่าน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Adobe Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 420.7 ช73ก    CHECK SHELVES


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.