ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง จำเนียร อาจจำนงค์
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่นเด็กไทย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของจำเนียร อาจจำนงค์
 พิมพ์ลักษณ์ 2555.
 เลขเรียก วจ 372.21 จ63ก
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.
 หัวเรื่อง การละเล่น--วิจัย
 หัวเรื่อง การศึกษาปฐมวัย--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Adobe Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 372.21 จ63ก    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.