ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
10
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก Ǩ 153.42
 รูปเล่ม 199
 ISBN 9749788400
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 153.42 ว74ค    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 153.42 ว74ค c.3  ON SHELF
 UDON  วจ 153.42 ว74ค c.4  ON SHELF
 UDON  วจ 153.42 ว74ค c.5  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง []

    ผู้แต่ง []

    หัวเรื่อง []


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.