ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01299nam 2200289Ia 4500
008 - 090520s20089999th r 000 0 tha d
082   ^aวจ 371.54^bจ64ก
100   ^aจำลอง พนมชัย
245 ^aการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา /^cการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำลอง พนมชัย
260     ^c2551.
300     ^a143 แผ่น :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
500     ^aฉบับถ่ายเอกสาร
502     ^aการศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
504     ^aบรรณานุกรม: แผ่น [116]-121.
590     ^aThaiLIS7 Digital Collection.
610 ^aโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2^xวิจัย
650   ^aวินัยในโรงเรียน^zนครราชสีมา^xวิจัย
650   ^aนักเรียน^xวินัย^xวิจัย
856     ^zFULLTEXT (Use Acrobat Reader)^uhttp://khoon.msu.ac.th/full142/jumlong132247/titlepage.pdf
902     ^a150303
907     ^a.b11169904^bmulti^c
945     ^g2^i30000003198706^lmmsud^o-^pBt154.00^q ^r-^s-^t3^u0^v0^w0^x0^y.i1418199x^z090813
945     ^g1^i30000003841933^lmmres^nn^nคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อภินันทนาการ^o-^pBt154.00^q ^rh^s-^t3^u0^v0^w0^x0^y.i12432349^z020610
990     ^aThaiLIS5 Union Catalog
998     ^b0^c090723^dm^e1^f ^g0
999     ^apam/full-aug52
999     ^aporn/pou

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.