ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01377nam 2200289 a 4500
008 - 030710s25469999th a r 000 0 tha d
020     ^a9745488453
082   ^aวจ 371.33^bส44ก
100   ^aสมพงษ์ ดีสูงเนิน
245 ^aการศึกษาประสิทธิภาพและผลการใช้สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /^cวิทยานิพนธ์ ของ สมพงษ์ ดีสูงเนิน
260     ^c2546.
300     ^a256 แผ่น :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม.
500     ^aฉบับถ่ายเอกสาร
502     ^aวิทยานิพนธ์ (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
504     ^aบรรณานุกรม: แผ่น [111]-117.
590     ^aThaiLIS Digital Collection.
590     ^aThaiLIS2 Union Catalog.
650   ^aนักเรียนประถมศึกษา^zอุดรธานี^xวิจัย
650   ^aพุทธศาสนา^xการสอนด้วยสื่อ^xวิจัย
650   ^aการสอนด้วยสื่อ^xวิจัย
856     ^zFULLTEXT (Use Acrobat Reader)^uhttp://khoon.msu.ac.th/full23/somphong2148/titlepage.pdf
902     ^a150303
907     ^a.b11487987^bmulti^c
945     ^g5^i30000002754855^lmmsud^o-^pBt371.00^q ^r-^s-^t2^u4^v0^w4^x0^y.i12838676^z030819
945     ^g3^i30000002358368^lmmres^o-^pBt371.00^q ^rh^s-^t2^u29^v5^w29^x0^y.i12800508^z020210
945     ^aส 371.33^bส44ก^g1^i30000002358376^lmmisa^nn^nคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อภินันทนาการ^o-^pBt371.00^q ^rh^so^t2^u1^v0^w1^x0^y.i1280048x^z030710
998     ^b3^c340716^dm^et^f ^g0

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.