ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01374nam 2200277Ia 4500
008 - 060127s20059999th r 000 0 tha d
020     ^a9741964269
082   ^aวจ 613.0702^bม64ก
100   ^aมะลิวัลย์ ชูสกุล
245 ^aการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /^cวิทยานิพนธ์ ของ มะลิวัลย์ ชูสกุล
260     ^c2548.
300     ^a159 แผ่น ;^c29 ซม.
500     ^aฉบับถ่ายเอกสาร
502     ^aวิทยานิพนธ์ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
504     ^aบรรณานุกรม: แผ่น [109]-113.
590     ^aThaiLIS3 Digital Collection.
650   ^aพลศึกษา^xการศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)^xวิจัย
650   ^aสุขศึกษา^xการศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)^xวิจัย
856     ^zFULLTEXT (Use Acrobat Reader)^uhttp://khoon.msu.ac.th/full90/maliwan7931/titlepage.pdf
902     ^a141005
907     ^a.b12039019^bmulti^c
945     ^g3^i30000002947996^lmmsud^o-^pBt173.00^q ^r-^s-^t2^u6^v0^w6^x0^y.i13783282^z070321
945     ^g2^i30000002637498^lmmres^o-^pBt173.00^q ^rh^s-^t2^u11^v1^w11^x0^y.i13518185^z060127
945     ^aส 613.0702^bม64ก^g1^i30000002637506^lmmisa^nn^nคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อภินันทนาการ^o-^pBt173.00^q ^rh^so^t2^u5^v0^w5^x0^y.i13518173^z060127
990     ^aThaiLIS5 Union Catalog
998     ^b0^c370320^dm^et^f ^g0

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.