สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
Table './webu/stat_visithp_type' is marked as crashed and should be repaired
select id from stat_visithp_type where dat='1' and mon='5' and yea='2017' and head='searchmodule' 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
Table './webu/stat_visithp_type' is marked as crashed and should be repaired
insert into stat_visithp_type set 
		dat='1' ,
		 mon='5' ,
		 yea='2017' ,
			 head='searchmodule' ,
			 cc=1 ,
				 lastdt='1493598850' 
		
คำค้น: Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1493555650 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1493598850',
	ipset='54.81.71.8',
	val='  AnD  ( (auth like \'%%20%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC%20%E2%CA%C0%D4%B5%D0%AA%D2%\' )  
 ) 
'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1493598850',
	ipset='54.81.71.8',
	val=' %20%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC%20%E2%CA%C0%D4%B5%D0%AA%D2'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1493598850',
	ipset='54.81.71.8',
	val='  AnD  ( (auth like \'%%20%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC%20%E2%CA%C0%D4%B5%D0%AA%D2%\' )  
 ) 
'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1493598850',
	ipset='54.81.71.8',
	val=''
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1493598850',
	ipset='54.81.71.8',
	val='searchdb[au]=%20%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC%20%E2%CA%C0%D4%B5%D0%AA%D2&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1493598850',
	ipset='54.81.71.8',
	val=' %20%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC%20%E2%CA%C0%D4%B5%D0%AA%D2'
	
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง %20%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC%20%E2%CA%C0%D4%B5%D0%AA%D2
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1493598851',
	ipset='54.81.71.8',
	val=' '
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1493598851',
	ipset='54.81.71.8',
	val='  AnD  ( (auth like \'%%20%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC%20%E2%CA%C0%D4%B5%D0%AA%D2%\' )  
 ) 
'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pn413rt0n04lt9e9odasn5cd60',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1493598851',
	ipset='54.81.71.8',
	val='searching.php'
	
Table './webu/statordr_searchnotfound_text' is marked as crashed and should be repaired
select id from statordr_searchnotfound_text where head=' ͼ::l::Author' 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
Table './webu/statordr_searchnotfound_text' is marked as crashed and should be repaired
insert into statordr_searchnotfound_text set 
			 head=' ͼ::l::Author' ,
			 cc=1 ,
			 yea=2017 ,
				lastdt='1493598851' 
		


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.