สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จำรัส บุญเชื่อง
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง จำรัส บุญเชื่อง
 ชื่อเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านใน เขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน บ้านโนนทองและโรงเรียนบ้านท่าลี่ / ปริญญานิพนธ์ ของ จำรัส บุญเชื่อง
 พิมพ์ลักษณ์ 2537.
 เลขเรียก วจ 372.959332 จ64ก
 รูปเล่ม 155 แผ่น : ภาพประกอบ ; 28 ซม
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2537.
 หัวเรื่อง การศึกษากับสังคม--วิจัย
 หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา--การบริหาร--วิจัย
 หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา--นครราชสีมา--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 372.959332 จ64ก    LIB USE ONLY


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.