ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 

  


 
 

  บทความทั้งหมด/ค้นหา
ตารางการแนะนำสืบค้นข้อมูล
โดย สันติภาพ เปลี่ยนโชติ เมื่อ 16:48 18/มิถุนายน/2553    

 

ตารางการอบรมสืบค้นสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
     
วัน เวลา หัวข้อการอบรม
จันทร์ 10.30-12.00 การนำชมห้องสมุด Library Tour
  13.30-15.00 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
อังคาร 10.30-12.00 การสืบค้นสารสนเทศจาก WebOPAC
  13.30-15.00 การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. ฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูล CHE: PDF Dissertation Full Text 
พุธ 10.30-12.00 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
  13.30-15.00 การสืบค้นสารสนเทศจาก Online Databases
พฤหัสบดี 10.30-12.00 การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. ฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูล CHE: PDF Dissertation Full Text
  13.30-15.00 การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)
ศุกร์ 10.00-12.00 การสืบค้นสารสนเทศจาก Online Databases
  13.30-15.00 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
     
หมายเหตุ   นิสิตหรืออาจารย์ หากต้องการเข้ารับการอบรมนอกเหนือจากวัน เวลาที่กำหนดในตาราง
  สามารถติดต่อบรรณารักษ์กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ

 

บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.