ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 

  


 
 

  บทความทั้งหมด/ค้นหา
วิธีการใช้บริการและสืบค้นฐานข้อมูล
โดย สันติภาพ เปลี่ยนโชติ เมื่อ 14:25 3/มิถุนายน/2557    

 

ABI Inform Complete PDF (4.2 MB)
ACM Portal PDF (4.1 MB)
ACS + ACS Archives PDF (5.1 MB)
Blackwell Synergy  HTML
DCMS  PDF
Digital Dissertations and Thesis (DAO)  HTML
H.W. Wilson  HTML 
IEEE/IET Electronic Library (IEL) PDF 
ProQuest Dissertations & Theses PDF 
PQDT Global PDF
Springer Link PDF (2.9 MB) 
Science Direct  HTML
Web of Science PDF 
Web Opac PDF (542 kb)
วิธีการจองหนังสือผ่าน WebOPAC  PDF (445 KB)
วิธีการยืมต่อผ่าน WebOPAC PDF 
กลยุทธการเลือกวารสารนานาชาติ PPT
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเลือกวารสาร PPT
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับนักศึกษา PDF
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน PDF
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ PDF
วิธีการหาหนังสือบนชั้น PDF
เอกสารแนะนำนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการ PDF


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.