หน้าแรก / งานบริการ สำนักวิทยบริการ

งานบริการ สำนักวิทยบริการ

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม