หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการต้อนรับอาคันตุกะผู้อำนวยการคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริกา …

อ่านเพิ่มเติม