หน้าแรก / ข่าวสมัครงาน / ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (19-01-2564)

ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (19-01-2564)

ประกาศรับสมัครสอบ (นักวิชาการเงินและบัญชี

click,,,ดาวน์โหลด

About library@msu.ac.th